Polityka jakości

 

Daily Services sp. z o.o. od ponad ośmiu lat świadczy dla swoich klientów kompleksową obsługę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, działając na zlecenie doradców restrukturyzacyjnych, kancelarii prawnych, a także innych organizacji (bez względu na rozmiar czy rynek działalności). Bazą działalności jest przejęcie procesów administracyjnych i stworzenie tym samym przestrzeni klientom do prowadzenia działań merytorycznych oraz rozwoju biznesu.

Codzienne zadania w zakresie świadczonych usług firma realizuje w oparciu o pracę ludzi, którzy podchodzą do swoich zadań z pasją i zaangażowaniem. 

Nadrzędnym celem jaki sobie stawiamy jest stałe podnoszenie zadowolenia i zaufania klientów poprzez dostarczanie najwyższej jakości usług oraz dbanie o rozwój firmy i wzrost satysfakcji pracowników. 

Realizacji niniejszej Polityki jakości służy wdrożony w Organizacji system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001: 2015. Dzięki przyjętym zasadom systemu:

  • ustalamy wymagania klientów oraz rzetelnie i kompleksowo realizujemy zlecone prace,
  • badamy zadowolenie klientów i wdrażamy ulepszenia podnoszące poziom zadowolenia,
  • współpracujemy ze sprawdzonymi i wiarygodnymi dostawcami, budując z nimi partnerskie relacje,
  • kształtujemy wśród personelu świadomość odpowiedzialności za usługi oraz doskonalimy umiejętności pracowników,
  • ciągle doskonalimy skuteczność systemu zarządzania jakością i działania firmy.

 

Poprzez niniejszą Politykę jakości Zarząd Daily Services zobowiązuje się do stałego spełniania wymagań wynikających z wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz równocześnie deklaruje ciągłe jego doskonalenie. 

 

Założenia niniejszej Polityki Jakości stanowią zobowiązanie wobec naszych klientów i partnerów, jak również zostały zakomunikowane oraz są znane, akceptowane i respektowane na wszystkich szczeblach organizacyjnych naszej firmy. 

Prezes Zarządu

Patryk Michalak

Daily Services sp. z o.o. od ponad ośmiu lat świadczy dla swoich klientów kompleksową
obsługę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, działając na zlecenie doradców
restrukturyzacyjnych, kancelarii prawnych, a także innych organizacji (bez względu na rozmiar
czy rynek działalności). Bazą działalności jest przejęcie procesów administracyjnych
i stworzenie tym samym przestrzeni klientom do prowadzenia działań merytorycznych
oraz rozwoju biznesu.
Codzienne zadania w zakresie świadczonych usług firma realizuje w oparciu o pracę ludzi,
którzy podchodzą do swoich zadań z pasją i zaangażowaniem.
Nadrzędnym celem jaki sobie stawiamy jest stałe podnoszenie zadowolenia i zaufania
klientów poprzez dostarczanie najwyższej jakości usług oraz dbanie o rozwój firmy i wzrost
satysfakcji pracowników.
Realizacji niniejszej Polityki jakości służy wdrożony w Organizacji system zarządzania jakością,
zgodny z normą ISO 9001: 2015. Dzięki przyjętym zasadom systemu:
ustalamy wymagania klientów oraz rzetelnie i kompleksowo realizujemy zlecone
prace,
badamy zadowolenie klientów i wdrażamy ulepszenia podnoszące poziom
zadowolenia,
współpracujemy ze sprawdzonymi i wiarygodnymi dostawcami, budując z nimi
partnerskie relacje,
kształtujemy wśród personelu świadomość odpowiedzialności za usługi oraz
doskonalimy umiejętności pracowników,
ciągle doskonalimy skuteczność systemu zarządzania jakością i działania firmy.
Poprzez niniejszą Politykę jakości Zarząd Daily Services zobowiązuje się do stałego spełniania
wymagań wynikających z wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz równocześnie
deklaruje ciągłe jego doskonalenie.
Założenia niniejszej Polityki Jakości stanowią zobowiązanie wobec naszych klientów
i partnerów, jak również zostały zakomunikowane oraz są znane, akceptowane
i respektowane na wszystkich szczeblach organizacyjnych naszej firmy.
Prezes Zarządu

Jak możemy pomóc?

Porozmawiajmy o Państwa oczekiwaniach

DAILY SERVICES SP. Z O.O.

NIP 9542793705

KRS 0000737351

ul. Działkowa 8
41-506 Chorzów
woj. ślaskie

service@dailyservices.pl

tel. 32 555 02 37